Så här blir du ansluten

Utbyggnadsprojekt med EU-stöd 2017 - 2020
Älvsbyns Kommun har sökt EU-stöd för bredbandsutbyggnad i kommunen för perioden 2017 – 2020. De byar som finns med i ansökan är: Bredsel, Granträsk, Hällan, Nybyn, Nystrand, Pålsträsk, Stockfors, Sågfors, Tvärån samt Övre och Nedre Tväråsel.
Bor du i någon av dessa byar och vill bli ansluten kan du läsa mer genom att följa länken till höger.
2017 byggde vi bredband i Pålsträsk och 2019 i Nedre Tväråsel.
Under 2020 har vi beslutat att bygga i Tvärån, Övre Tväråsel samt Hällan. Det var planerat att bygga i Nybyn och Nystrand under 2020 men pga för få anmälningar blir det inget i år. Vi hoppas på ökat intresse och att kunna bygga dessa under 2021.
Läs mer om utbyggnadsplanerna i länkarna till höger.
Vill du göra en anmälan för fiberanslutning av din fastighet ska du använda blanketten till höger, "Bindande anmälan fiberanslutning".
Andra sätt att ansluta sig
Villaägare
Bor du i villa i ett redan utbyggt område eller i ett område som helt saknar fiber och vill ansluta dig, skicka in en intresseanmälan med hjälp av kontaktformuläret så återkommer vi och kan se på vilka möjligheter som finns.
Landsort och byalag
Vi ansluter även utanför tätorten. Kontakta oss eller skicka in en intresseanmälan.
Bostadrätter och hyresfastigheter
Vi ansluter inte enskilda hushåll utan hela fastigheter. Bor du i en bostadsrätt eller hyreslägenhet som inte redan är ansluten så ska du trycka på hos din styrelse eller fastighetsägare.
Är du respresentant för en bostadsrättsstyrelse eller fastighetsägare kan du göra en intresseanmälan med hjälp av kontaktformuläret till höger . Vi återkommer då och berättar hur det går till och tar fram en offert för dina fastigheter.
Bor du i en lägenhet i en ansluten fastighet
Är du boende i en fastighet som redan är ansluten kan du teckna ett abonnemang under fliken "Tjänster". Eller koppla in din dator i nätverksuttaget i din lägenhet, du kommer då till en självbetjäningsportal där du direkt kan teckna ett abonnemang. Du kan också ringa direkt till någon av tjänsteleverantörerna.
Företag
Många av Älvsbyns företag är anslutna till Älvsbyns Stadsnät och de flesta tjänsteleverantörer har företagstjänster. Vill du fiberansluta ditt företag eller har speciella behov som t ex svartfiber eller VLAN-tjänster kan du kontakta oss med kontaktformuläret i högerspalten.
gravare_2467781868
Blankett för fiberanslutning
Utbyggnad 2017-2020
Fiber på vägg
Anslutna områden och fastigheter
Nedstängning av telestationer
Kontaktformulär
Älvsbyns Stadsnät
Med Älvsbyns Stadsnät avses det fysiska nät som når större delar av kommunen och som ägs av Älvsbyns kommun.

I Älvsbyns centralort är de flesta hyresfastigheter samt företag anslutna. Vissa villaområden i centralorten är också anslutna till stadsnätet.

I byarna Vidsel, Vistträsk, Korsträsk, Pålsträsk samt Nedre Tväråsel är det byggt fibernät till villor och andra fastigheter.

Utöver det så har kommunen även 4 ADSL-stationer i byarna Bredsel, Övre Tväråsel, Nystrand samt Tvärån.

Efter 2017-10-24 säljer Älvsbyns kommun själv inte tjänster i nätet men är även i fortsättningen ägare av det fysiska nätet.
#inlineditbutton