Hoppa direkt till innehåll

Utbyggnad 2017-2025

Älvsbyns Kommun har sökt stöd för bredbandsutbyggnad i kommunen för perioden 2017 – 2025.
Älvsbyns kommun har sökt EU-Stöd för åren 2017-2020 via Landsbygdprogrammet som regeringen beslutat om och fastställt för denna period (projekttiden är förlängd t o m 2025). De byar som finns med i ansökan är: Bredsel, Granträsk, Hällan, Nybyn, Nystrand, Pålsträsk, Stockfors, Sågfors, Tvärån samt Övre och Nedre Tväråsel.
Älvsbyns kommun har haft informationsmöten i nämnda byar och de fastighetsägare som visat intresse har skickat in en bindande anmälan. Du som inte har anmält dig kan göra det fortlöpande med anmälningsblanketten som finns under menyvalet "Anslut dig" ovan.
Styrgruppen för bredband i Älvsbyns kommun har gjort en grov prioriteringsordning för bredbandsutbyggnaden av din by under förutsättningen att tillräckligt många anmäler sig.
2017 byggde vi bredband i Pålsträsk, 2019 i Nedre Tväråsel och 2020 i Tvärån och Övre Tväråsel. Under 2021 byggde vi i Hällan, Nybyn och Bredsel och under 2022 i Stockfors.
Under 2023 finns planer att bygga i Sågfors samt Granträsk. Planen var även att bygga i Nystrand men pga för få anmälningar blir det inget.
För övriga nämnda byar har vi inte några fastställda planer men dialoger fortsätter och vi tar emot anmälningar.
Anslutningsavgiften är fastställd och är f.n 24 900 kr inkl. moms för privatpersoner och 24 900 kr exkl. moms för företag.
Nyhet 2020 - Fiber på vägg
Om du vill förbereda din fastighet för fiber men inte koppla in dig i nuläget kan du teckna dig för fiber på vägg i samband med att det byggs fiber i din by. Fibern dras då fram till en box på husväggen. Du betalar inget i detta skede men när du senare vill koppla in dig betalar du kommunens ordinarie anslutningsavgift (i dagsläget 24 900 kr) varpå kundenhet monteras inne i fastigheten och fiberanslutningen aktiveras.
Observera att möjligheten till Fiber På Vägg beror på hur många som tar fullständig inkoppling varför vi inte kan garantera tillgången.
Älvsbyns kommun informerar fortlöpande på vår hemsida och i annan lokal media om våra planerade bredbandsarbeten för åren 2017-2020
Kontaktpersoner:
Älvsbyns Stadsnäts bredbandssamordnare
bredbandssamordnare@alvsbyn.se, 070-600 84 46
Crister Lundgren
crister.lundgren@alvsbyn.se, 0929-171 82
EU-stöd ortsammanbindande nät

Älvsbyns kommun har beviljats EU-Stöd från Europeiska Regionala utvecklingsfonden för att bygga ortsammanbindande nät under projekttiden 2017-06-01 - 2020-02-28
Projektets övergripande mål är att öka företagens förutsättningar för tillväxt, konkurrenskraft och handel genom utbyggnad av ortsammanbindande nät för nedan angivna sträckor: Nystrand - Nybyn, Älvsbyn - Hällan, Älvsbyn - Pålsträsk. Projektets primära målgrupp är ca 80 företag som finns i ovannämnda sträckor och som idag saknar en fast fiberbaserad bredbandsuppkoppling.

EU-stöd byanät


Älvsbyns kommun har beviljats EU-stöd från Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling för att bygga byanät (accessnät) i ett stort antal byar under projektperioden 2017-06-01 - 2020-12-31
Projektets mål är att bygga bredbandsnät med hög överföringshastighet till ca.70% av fastigheterna ca. 250 st. i ett stort antal byar som finns med i ansökan om projektsstöd.
Bredbandsnätet skall uppfylla kraven på nästa generations bredbandsnät (NGA-Standard) enligt svensk standard och som EU godkänner.
Under 2017 bygger Älvsbyns kommun ortsammanbindande nät till Pålsträsk och ett byanät till 32 fastigheter och bredbandsutbyggnaden fortsätter 2018-2020 som utgör kvarstående programperiod för EU-stöd.