Utbyggnad 2017-2020

Älvsbyns Kommun har sökt stöd för bredbandsutbyggnad i kommunen för perioden 2017 – 2020.
Älvsbyns kommun har sökt EU-Stöd för åren 2017-2020 via Landsbygdprogrammet som regeringen beslutat om och fastställt för denna period. De byar som finns med i ansökan är: Bredsel, Granträsk, Hällan, Nybyn, Nystrand, Pålsträsk, Stockfors, Sågfors, Tvärån samt Övre och Nedre Tväråsel.
Älvsbyns kommun har haft informationsmöten i nämnda byar och de fastighetsägare som visat intresse har skickat in en bindande anmälan. Du som inte har anmält dig kan göra det fortlöpande med anmälningsblanketten på denna sida.
Styrgruppen för bredband i Älvsbyns kommun har gjort en grov prioriteringsordning för bredbandsutbyggnaden av din by under förutsättningen att tillräckligt många anmäler sig.
2017 byggdes bredband i Pålsträsk.
Under våren 2018 har vi besökt ett antal byar och informerat om planerad fiberutbyggnad. Utifrån de anmälningar som skickats in efter våra informationsmöten har vi kommit fram till att påbörja vår byggnation i Nedre Tväråsel under 2019.
I övriga byar har vi i dagsläget för få anmälningar .
Tabellen nedan visar antalet anmälningar i de olika byarna, hur många som krävs för att kunna påbörja utbyggnad samt hur många som saknas. Granträsk är f.n ej färdigprojekterad .
final
För övriga nämnda byar har vi inte bestämt prioriteringsordning men förhoppningsvis kan vi bygga bredband i dessa byar under åren 2019-2020 och vi tar ännu emot anmälningar.
Anslutningsavgiften är fastställd till 24.900 inkl. moms.
Älvsbyns kommun skall fortlöpande informera på vår hemsida och i annan lokal media om våra planerade bredbandsarbeten ute på landsbygden för åren 2017-2020
Kontaktpersoner:
Älvsbyns Stadsnäts bredbandssamordnare
, 070-600 84 46
Crister Lundgren
, 0929-171 82
EU-stöd ortsammanbindande nät

Älvsbyns kommun har beviljats EU-Stöd från Europeiska Regionala utvecklingsfonden för att bygga ortsammanbindande nät under projekttiden 2017-06-01 - 2020-02-28
Projektets övergripande mål är att öka företagens förutsättningar för tillväxt, konkurrenskraft och handel, genom utbyggnad av ortsammanbindande nät, för nedan angivna sträckor: -Hällan - Nybyn
-Övrabyn - Hällan -Älvsbyn - Pålsträsk Projektets primära målgrupp är ca.80 företag som finns i ovannämnda sträckor och som idag saknar en fast fiberbaserad bredbandsuppkoppling.

EU-stöd byanät


Älvsbyns kommun har beviljats EU-stöd från Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling för att bygga byanät (accessnät) i ett stort antal byar under projektperioden 2017-06-01 - 2020-12-31
Projektets mål är att bygga bredbandsnät med hög överföringshastighet till ca.70% av fastigheterna ca. 250 st. i ett stort antal byar som finns med i ansökan om projektsstöd.
Bredbandsnätet skall uppfylla kraven på nästa generations bredbandsnät (NGA-Standard) enligt svensk standard och som EU godkänner.
Under 2017 bygger Älvsbyns kommun ortsammanbindande nät till Pålsträsk och ett byanät till 32 fastigheter och bredbandsutbyggnaden fortsätter 2018-2020 som utgör kvarstående programperiod för EU-stöd.
EUlogo_c_RGB
EU-flaggaEuropeiskajordbruksfondenfarg