Vi fiberansluter fastigheter, företag och människor till det digitala samhället och erbjuder ett brett urval av tjänster och möjligheter
Aktuellt just nu i Älvsbyns Stadsnät:
OBS! Schakt på egen tomt i Hällan - Schakterna på den egna fastigheten måste vara klart till 21/6. Läs mer!
Fiberutbyggnaden i Hällan fortsätter - Fiberutbyggnaden av Hällan fortsätter efter vinteruppehållet. Läs mer!
Fiberutbyggnad Hällan - Fiberutbyggnaden av Hällan har startat. Läs mer!
Nedstängning av telestationer 2020-2022 - Telia stänger ned ett antal telestationer i Älvsbyns Kommun under 2020-2022. Läs mer!
Observera!
* När ni ska ange vilket nät eller kommunikationsoperatör ni tillhör kan vi ibland gå under namnet IT Norrbottten. Läs mer!
* Felanmälan ska ALLTID göras till er tjänsteleverantör. De har ansvaret för felsökning och åtgärdande, samt att vid behov ta det vidare till driftsorganisationen.
Välj dina tjänster