Vi fiberansluter fastigheter, företag och människor till det digitala samhället och erbjuder ett brett urval av tjänster och möjligheter
Aktuellt just nu i Älvsbyns Stadsnät:
Status 23/10 - Aktuell status på bredbandsbyggnationerna i Tvärån och Övre Tväråsel. Läs mer!
Fiberutbyggnad Hällan - Fiberutbyggnaden av Hällan är beställd - väntar på tillstånd. Läs mer!
Nedstängning av telestationer 2020-2021 - Telia stänger ned ett antal telestationer i Älvsbyns Kommun under 2020-2021. Läs mer!
Observera!
* När ni ska ange vilket nät eller kommunikationsoperatör ni tillhör kan vi ibland gå under namnet IT Norrbottten. Läs mer!
* Felanmälan ska ALLTID göras till er tjänsteleverantör. De har ansvaret för felsökning och åtgärdande, samt att vid behov ta det vidare till driftsorganisationen.
Välj dina tjänster
#inlineditbutton