Status på bredbandsutbyggnad

Status på bredbandsutbyggnaden i Tvärån och Övre Tväråsel 5/11

Tvärån

Schaktarbeten klara.
Fiberarbeten pågår, beräknas klara i slutet av november.

Övre Tväråsel

Schaktarbeten klara förutom till byagården.
En del av sträckorna där det är gräsyta kommer att läggas matjord till våren.
Fiberarbeten beräknas påbörjas v46 och beräknas vara klart i slutet av december.
Driftsättningsdatum meddelas senare.
#inlineditbutton