Hoppa direkt till innehåll

Status på bredbandsutbyggnad

Status på bredbandsutbyggnaden i Tvärån och Övre Tväråsel 7/12 -20

Tvärån

Nätet är driftsatt och klart 3/12 -20.
31 kunder samt byagården är inkopplade.
Kunderna kan beställa tjänster.

Övre Tväråsel

5/11 -20:
- Schaktarbeten klara förutom till byagården.
- En del av sträckorna där det är gräsyta kommer att läggas matjord till våren.
- Fiberarbeten beräknas påbörjas v46 och beräknas vara klart i slutet av december.
7/12 -20:
- Montering av CPE'er och switchutrustning i nod pågår. Beräknas vara klart 18/12 -20. Driftsättningsdatum meddelas senare.