Start av fiberutbyggnad 2020

Nu i augusti har fiberbyggnationerna i byarna i Tvärån, Övre Tväråsel och Hällan startat
Onsdag den 26/8 var det uppstartsmöte för fiberutbyggnaden i Tvärån där det utlämnades materiel och instruktioner för det som ska förberedas på tomterna inför fiberinkopplingen. Onsdag 2/9 är det möte av samma anledning i Övre Tväråsel, se separat artikel.
Hällan är också på gång men där dröjer det lite till, mer info kommer senare.