Stadsnätet expanderar

Det nya hyreshuset på Lekentomten får bredbandsanslutning via Älvsbyns Stadsnät, likaså byn Pålsträsk.
Det nya hyreshuset på Lekentomten får bredbandsanslutning genom Älvsbyns Stadsnät. I samband med att inflyttningen påbörjades 1/12 går det att beställa bredband och nu även bredbands-TV för hyresgästerna.
Likaså färdigställs i dagarna anslutningen av byn Pålsträsk där det byggts byanät hela hösten. Även i Pålsträsk kan kunderna få bredbands-TV.
Det är Älvsbyns Kommun som med hjälp av EU-stöd bygger bredband i kommunens byar. Läs mer om det under rubriken "Anslut dig".