Snabbare tjänster

Stadsnätet håller på att förberedas för att kunna leverera tjänster med snabbare hastighet än 100/100 Mbps.
Under hösten kommer vi att kunna erbjuda tjänster i stadsnätet med högre kapacitet än 100/100 Mbps. Initialt upp till 500 Mbps.
Förutsättningarna för detta är att ditt område är byggt med den senaste tekniken. För närvarande är det Pålsträsk, Nedre Tväråsel, nya hyreshuset på Leken-tomten samt området Bäckängen som har denna teknik.
Under rubriken "Tjänster" kommer mer information från tjänsteleverantörerna att finnas om priser, lanseringsdatum mm.
Vi kommer stegvis att uppdatera även övriga områden till den nya tekniken. Förutom att stomnätet uppgraderas innebär det även att kundernas gamla "villakonvertrar" måste bytas till nya CPE'er som klarar den snabbare hastigheten.
Information om detta kommer att presenteras löpande här på stadsnätswebben.