Nedsläckning av telestationer 2020-2021

2020 stänger Telia/Skanova telestationerna i Övre Tväråsel, Pålsträsk och Nystrand. 2021 stängs stationerna i Bredsel, Korsträsk, Vistträsk och Åkersel.
Telia/Skanova stänger ned den fasta telefonin över koppartråd. När stationerna stängs försvinner samtidigt möjligheten till ADSL genom Älvsbyns Stadsnät.
Läs mer om nedstängningarna Här.