Invigning av fibernätet i Pålsträsk

Onsdag 24/1 var det officiell invigning av det fibernät som grävts in under hösten 2017
Under hösten har det grävts fiber i Pålsträsk. Det har grävts ortsammanbindande nät från Älvsbyn samt spridningsnät till hushållen i byn. I december var allt klart och byn blev ansluten till Älvsbyns Stadsnät. Onsdag 24/1 2018 var det officiell invigning i Pålsträsk byagård.
Se reportaget på Älvsbyn Just Nu.
Älvsbyn Just Nu