Hoppa direkt till innehåll

Fiberutbyggnaden i Hällan forceras

Med anledning av en akut avgrävning av en telekabel kommer projektet i Hällan att forceras.
Det innebär att alla som har möjlighet att gräva på sin egen tomt innan måndag 30/11 kan få fibern inkopplad nu i vinter.
För övriga gäller tidigare planering, dvs arbetet fortskrider och återupptas igen till våren när förutsättningarna så medger.
OBS! Det kan fortfarande uppstå situationer som gör att det inte går att driftsätta fiber till fastigheter i Hällan pga kyla/tjäle, t ex om det är vatten i brunnen där fiber ska blåsas och svetsas idag så kan det vara is när dagen som arbete ska utföras.
Projektet kommer i närtid att kontakta alla berörda kunder