Fiberutbyggnad i Hällan

Fiberutbyggnaden av Hällan är projekterad och beställd och planen är att det ska byggas under hösten 2020.
Det som gjort att det dragit ut på tiden är att det inte är klart med alla tillstånd som behövs från Trafikverket. Förhoppningen är att det ska bli klart så fort som möjligt så att byggnationerna kan påbörjas.
Information om hur detta fortskrider kommer att publiceras löpande.
När alla tillstånd är klara kommer det att kallas till ett uppstartsmöte på samma sätt som i Tvärån och Övre Tväråsel.
#inlineditbutton