Fiberutbyggnad 2020 - Tvärån, Övre Tväråsel

Under 2020 har Älvsbyns kommun beslutat att bygga fibernät i Tvärån och Övre Tväråsel samt planerar att bygga i Nybyn, Nystrand och Hällan.
Läs mer!