Fiberutbyggnad 2020 - Tvärån, Övre Tväråsel, Hällan

Under 2020 har Älvsbyns kommun beslutat att bygga fibernät i Tvärån, Övre Tväråsel samt Hällan.
På grund av för få anmälningar blir det dock ingen utbyggnad i Nybyn och Nystrand under 2020.
Läs mer!