Hoppa direkt till innehåll

Fiberförtätning i Vidsel påbörjas

Tisdag den 19 september kl 18.00 är det informationsmöte och materialutlämning i Aktivitetshuset. Då är det viktigt att alla som ska dra in fiber kommer dit, främst för att hämta det material som behövs men också för anvisningar och eventuella frågor.
Grävstarten med entreprenören BDX startar om allt går väl vecka 39. Då måste alla fastighetsägare ha grävt sitt "lilla dike" från sitt hus till röda markeringspinnen. Tänk på att fastighetsägaren själv måste förvissa sig om och inte skada ev. kablar och sådant på sin egen tomt.
Här till höger finns instruktioner för grävning mm på den egna tomten.
För mer information och frågor kontakta Sara Eklund, stadsnätets bredbandssamordnare på 070-600 84 46, bredbandssamordnare@alvsbyn.se.
Kontaktperson i Vidsel är Mats Bergvall, 070-383 72 83,