Byggstart i Övre Tväråsel - utlämning av materiel

Onsdag den andra september kl 17.00 - 19.00 kommer det vara materielutlämning till fiberdragning i Övre Tväråsel hos Bruno Öhlund på grusplanen Övre Tväråsel 88.
Det är viktigt att alla kommer!
Onsdag den andra september kommer personal från kommunen, BDX och ComDate att vara på plats på ÖvreTväråsel 88 hos Bruno Öhlund på grusplanen för att lämna ut det materiel och instruktioner som ni behöver för att förbereda fiberinstallationen på era tomter.
Personalen finns på plats mellan kl 17 och kl 19. Ni kan komma när som helst under den tiden, ni behöver alltså inte vara på plats kl 17 utan för att det ska flyta på så är det bra om det blir en jämn ström fördelat över tiden.
BDX håller som bäst på att markera överlämningspunkterna vid respektive fastighet med en träkäpp. Innan ni kommer på onsdag så ska ni mäta upp sträckan från ert hus till överlämningspunkten så att man vet hur mycket slang som ni kommer att behöva. Tänk då på att det ska monteras en dosa inne i huset som ska anslutas till el. Det bör alltså finnas ett vägguttag i närheten och en väggyta som är minst 70 x 70 cm.
Några av er kommer att ha mer än 25 meter till käppen men ni ska som tidigare sagts bara behöva gräva 25 meter.
OBS! Det är viktigt att alla kommer på onsdag!!!
Har ni frågor om detta så kan ni kontakta:
Joel Pettersson BDX, 070-692 90 59
Bredbandssamordnaren Älvsby kommun 0929-170 00