Nedstängning av telestationer

Sista november stänger Telia/Skanova åtta telestationer i kommunen. Är du ansluten till någon av dessa kan du inte längre köpa ADSL genom Älvsbyns Stadsnät.
Om du är ansluten till telestationen i någon av byarna Granträsk, Korsträsk by, Laduberg/Krokträsk, Manjärv, Sörstrand, Nattberg, Riddarhällan eller Södra Vistträsk kommer du inte att kunna köpa ADSL genom Älvsbyns Stadsnät efter att Telia/Skanova släcker ned kopparnätet. Du kommer dock att ligga kvar med Älvsbyns Kommun som tjänsteleverantör tills stationen stängs ned, du kommer alltså inte att få välja någon ny leverantör.
OBS! När stationen stängs eller om din fasta telefoni monteras ned innan det är det dessutom viktigt att du säger upp ditt ADSL-abonnemang hos Älvsbyns Kommun. Blanketter finns under ”Blanketter” – ”Bygga, bo och miljö” på Älvsbyns Kommuns hemsida www.alvsbyn.se.
Om du bor i en by som inte läggs ned, d.v.s. Bredsel, Övre Tväråsel, Nystrand eller Tvärån så kommer du fortsätta ha ADSL genom Älvsbyns Stadsnät. Du kommer att få välja en ny tjänsteleverantör 24/10 som övriga kunder. Läs mer om det på annan plats.
Detta gäller även byar som går mot dessa stationer som t ex Nybyn och Nedre Tväråsel som går mot stationerna i Övre Tvärsåsel och Nystrand.